Od 1. 2. 2023 působí na naší škole školní psycholog

Kontakt: PhDr. Faltejsková Irena
Konzultační hodiny: každý čtvrtek, studenti: 11.00 – 13.00; učitelé: 13.30-14.30;
služby pro žáky ubytovny: 14.30 – 15.00. Pro potřeby domova mládeže na tel.
od neděle 17.00 hod do pátku 07.00 hod.

Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně a veškeré informace jsou důvěrné.
Na školního psychologa se můžete obrátit v případě:
Studenti:

 • když máte problémy s učením, nevíš, jak se učit, máš potíže se soustředěním, máš strach ze
  zkoušení, trápí tě tréma
 • když se necítíte dobře ve třídě, nerozumíte si se spolužáky nebo nevycházíte s učitelem
 • když Vás trápí vztahy s rodiči anebo kamarády
 • když máte pocit, že něco trápí Vašeho spolužáka
 • když se chcete svěřit se svým trápením a potřebujete si s někým popovídat
 • když chcete zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
 • když potřebujete zvládnout stresové situace
 • když se potřebujete naučit relaxovat
  Stačí pouze sdělit třídnímu učiteli, že chcete absolvovat pohovor u školního psychologa.
  Pokud se z nějakého důvodu ostýcháte přijít, můžeš využít písemný, případně elektronický
  kontakt.
  Rodiče
 • když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, jeho chování nebo prožívání
 • když máte pocit, že je Vaše dítě nešťastné, smutné nebo se najednou chová jinak
 • když máte pocit, že Vaše dítě může mít konflikt s některým z dětí anebo učitelů
 • když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte-výchovné či kázeňské obtíže a
  problémy, způsoby správné přípravy na výuku, či další výukové potíže i rodinné problémy
 • když potřebujete kontakt na další odborníky
  Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy
  pomáhá řešit výchovné a výukové potíže studentů

spolupracuje s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, spolupracuje na prevenci
negativních jevů (šikana, záškoláctví…) a pomáhá řešit již vzniklé problémy

nabízí podporu v náročných životních situacích

spolupráce při řešení a prevenci sociálně patologických jevů

Kontakty:
Tel. 315697020
Email: irenafaltejskova@soulibechov.cz