Historie školy

Původní objekt byl postaven pro potřeby bankovního domu Bensener Sparkasse. Mezi lety 1893 a 1919 nemovitost postupně přecházela do soukromého vlastnictví rodin Leclairových, Seemannových a Fischerových.

V této původní budově se dnes nachází domov mládeže.

Od roku 1922 sloužila budova jako sanatorium, které se v důsledku německého záboru v roce 1939 změnilo na dívčí pracovní tábor pro děti říšských příslušníků. V roce 1953 nemovitost převzalo Ministerstvo zemědělství ČSR a odtud datujeme počátek zemědělského učňovského školství na liběchovské Boží Vodě.