Domov mládeže

Platby

 1. Cena za jednoho žáka činí 3 000,- Kč (ubytování + stravné – jedná se o zúčtovatelnou zálohu)
 2. Platba se provádí předem buď hotově nebo převodem na účet (9135171/0100), variabilní symbol je číslo žáka, které plátce získá v účtárně školy. Případné přeplatky (za stravné) se odečítají v následujícím vyučtování. Žákům se bez svolení rodičů nevydávají.
 3. Ve škole funguje školní jídelna i pro neubytované. Stravné se platí předem buď hotově, nebo převodem na účet (VS získá plátce v účtárně školy) ve výši 700,- Kč (32,-Kč/oběd.) Jedná se o zúčtovatelnou zálohu.

Preferujeme platby převodem.

Kroužky v domově mládeže

 1. Pondělí
  – Posilování – Fit club Wendy Liběchov – od 15.00 hodin (cena 80,– Kč/hod)
  – Kroužek vaření
  – Pohybové cvičení
  – Sledování filmů na předem zvolené téma
 2. Úterý
  – Plavání Mělník (cena 60,– Kč/hod)
  – Kroužek šití a ručních prácí
  – Fotbal a stolní tenis
  – Pohybová cvičení
 3. Středa
  – Vycházka
 4. Čtvrtek
  – Turistický kroužek od 15.00 hod
  – Pohybová cvičení
  – Poslech hudby předem zvoleného žánru

Fotogalerie