Střední odborné učiliště Liběchov

Boží voda 230, 277 21 Liběchov
IČO: 00069540
Tel. 315 697 020
E-mail: info@soulibechov.cz
Datová schránka: zndw8ah

Vedení školy

tel. 315 697 273

Ing. Vít Faltejsek – ředitel školy
vit.faltejsek@soulibechov.cz

Ing. Kristýna Fajglová – zástupce ředitele 
kristyna.fajglova@soulibechov.cz

Bc. Jana Rokošová, DiS. – ekonom
jana.rokosova@soulibechov.cz

Kancelář školy a sekretariát:

tel. 315 697 020

Vladimíra Bláhová – sekretariát
vladimira.blahova@soulibechov.cz

Oblast výchovného poradenství:

Jiří Ling – metodik prevence sociálně patologických jevů
jiri.ling@soulibechov.cz

Mgr. Kejřová Iveta – výchovný poradce 
iveta.kejrova@soulibechov.cz

PhDr. Irena Faltejsková – psycholog
irenafaltejskova@soulibechov.cz

Mgr. Andrea Šimečková – speciální pedagog
andrea.simeckova@soulibechov.cz

Učitelé

Mgr. Andrea Šimečková
andrea.simeckova@soulibechov.cz

Hana Beznosková
hana.beznoskova@soulibechov.cz

Mgr. Martina Anna Šťastná
martina.stastna@soulibechov.cz

Mgr. Jana Weinlichová 
jana.weinlichova@soulibechov.cz

Bc. Merlíčková Soňa
sona.merlickova@soulibechov.cz

Asistenti učitelů

Kohoutová Marcela

Sekerešová Veronika

Zacharová Jana

Kirchnerová Margita

Učitelé obdorného výcviku

tel. 727 913 882 – dílny
tel. 315 697 020 – zahrada (kl-17)
tel. 315 697 020 – kuchyně (kl-18)

Učitelé oborů
Strojní měchanik, Strojírenské práce, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce

Vlastimil Koblížek – učitel autoškoly, obor OZS vedoucí učitel
vlastimil.koblizek@soulibechov.cz

Foreth Martin – obor OZS, OP
martin.foreth@soulibechov.cz

Jiří Ling – obor OZS, OP
jiri.ling@soulibechov.cz

Drábek Jiří – obor OZS, OP
jiri.drabek@soulibechov.cz

Rechcigl Roman  – obor OZS, OP
roman.rechcigl@soulibechov.cz

Jiří Bursa – obor OZS, OP
jiri.bursa@soulibechov.cz

Učitelé oborů
Zahradník, Zahradnické práce, Prodavač, Prodavačské práce

Hana Hovorková – vedoucí učitel Z, ZP
hana.hovorkova@soulibechov.cz

Vejvodová Ivana – obor ZP, Z
ivana.vejvodova@soulibechov.cz

Bc. Martina Kuličová – obor P, Z
martina.kulicova@soulibechov.cz

Hana Beznosková – obor P, Z
hana.beznoskova@soulibechov.cz

Pražáková Leona – obor ZP
leona.prazakova@soulibechov.cz

Učitelé oborů
Stravovací a ubytovací služby

Bc. Merlíčková Soňa – obor SUS

vedoucí učitel

sona.merlickova@soulibechov.cz

Martin Brychta – obor SUS
martin.brychta@soulibechov.cz

Učitelé teoretické výuky

Ing. Anna Štenclová
anna.stenclova@soulibechov.cz

Mgr. Iveta Kejřová
iveta.kejrova@soulibechov.czMgr. Andrea Šimečková – speciální pedagog
andrea.simeckova@soulibechov.cz

Bc. Šárka Dohnalová
sarka.dohnalova@soulibechov.cz

Mgr. Martina Anna Šťastná
martina.stastna@soulibechov.cz

Mgr. Jana Weinlichová 
jana.weinlichova@soulibechov.cz

Asistentky pedagoga

Kirchnerová Margita

Sekerešová Veronika

Zacharová Jana

Kohoutová Marcela

Domov mládeže a internát

tel. 724 133 872

Vedoucí vychovatelka

Dagmar Nečasová – vedoucí vychovatelka
dagmar.necasova@soulibechov.cz   

Vychovatelky

Lenka Nechvátalová – vychovatelka  
lenka.nechvatalova@soulibechov.cz 

Feistnerová Miroslava – vychovatelka
miroslava.feistnerova@soulibechov.cz

Techničtí pracovníci školy:

Zuzana Vágnerová – účtárna
zuzana.vagnerova@soulibechov.cz

Pavla Phámová – vedoucí kuchařka
pavla.phamova@soulibechov.cz

tel. 315 697 020