Informace – Stravování ve školách

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH ZDARMA 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodinám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouze nebo nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistily svým dětem stravování ve školních zařízeních. 

Podmínky pro získání podpory 

  • dítě ve věku 2 – 26 let 
  • zákonný zástupce dítěte je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi nebo se rodina nachází v nepříznivé finanční situaci 
  • škola/školní zařízení, kterou dítě navštěvuje získala podporu z projektu 

Podmínky pro udržení podpory 

  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo ve školní jídelně  
  • po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole/školním zařízení musí být stravování odhlášeno 

Při nedodržování těchto podmínek může být podpora zastavena! 

Pro získání dalších informací se prosím obraťte na Bc. Rokošovou Janu,  

tel.: 315697020, e-mail: jana.rokosova@soulibechov.cz 

Podpora je realizována v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus