Informace pro zájemce o studium

Krit.přij. 2024 – 2025 – druhé kolo

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání